krzyczeć


krzyczeć
rėkti
šaukti

Słownik Polsko-Litewski. 2014.